ผู้เรียน

– คำแนะนำก่อนเรียนโยคะ 
1. งดรับประทานอาหารก่อนฝึกอย่างน้อย 2 ชม. และมาก่อนเวลาอย่างน้อย 10 นาที มาครั้งแรกกรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า
2. ใส่เสื้อผ้าสบายๆ เช่น เสื้อยืด กางเกงวอร์ม สำหรับชุดออกกำลังกาย ต้องไม่รัดแน่นเกินไป ไม่ควรสวมเครื่องประดับขณะฝึก
3. สตรีมีครรภ์ควรฝึกแยกจากการเรียนปกติ และควรได้รับการแนะนำ และดูแลจากครูผู้ฝึกอย่างใกล้ชิด

4.

มีความตั้งใจในการฝึก สัมพันธ์กับลมหายใจเข้า ลมหายใจออก และมีสมาธิสัมพันธ์กับท่าอาสนะที่ทำ ไม่ควรหักโหมจนเกินไป

5.

หลังจากฝึกเสร็จ ไม่ควรอาบน้ำทันที ควรพักอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง

6.

การกลับไปฝึกด้วยตนเอง ให้วอร์มร่างกายก่อนทุกครั้ง ด้วยท่าง่ายๆ อย่าฝืนทำท่ายากโดยไม่มีอาจารย์ผู้สอนแนะนำ

7.

การหายใจแบบโยคะ คือหายใจเข้าท้องพอง หายใจออกท้องแฟบ อย่ากลั้นใจหรือหลับตาขณะฝึกท่าอาสนะ

8.

จบคลาส ผู้ฝึกผ่อนคลายด้วยท่าศพอาสนะ

9.

เพื่อประโยชน์สูงสุดจากการฝึกโยคะ ควรฝึกทุกวันอย่างสม่ำเสมอ

  – ประโยชน์ของการฝึกโยคะ การตั้งใจฝึกท่าโยคะให้ประโยชน์มากมาย ตั้งแต่การฟื้นฟูสมดุลการทรงตัว ความยืดหยุ่น ความแม่นยำ สุขภาพ และร่างกายที่แข็งแรง จนถึงการสร้างความสงบด้านจิตใจ ความสมดุลทางอารมณ์ และความแข็งแรง “ภายใน” ในแง่ของร่างกาย ท่าโยคะช่วยกระตุ้นต่อม อวัยวะ กล้ามเนื้อและผ่อนคลายความปวดเมื่อย ทำให้การย่อยอาหารและการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น อาการอันมีผลมาจากความเครียด เช่น การนอนไม่หลับ ความเหนื่อยล้า กล้ามเนื้อกระตุก ความกังวล และอาการอาหารไม่ย่อย จะดีขึ้นมาก การฝึกท่าโยคะอย่างต่อเนื่องจะมีผลอย่างล้ำลึกต่อร่างกายภายใน โดยทำให้เกิดความมั่นคงทางอารมณ์ สมาธิ และความมั่นใจ