ท่าโยคะประจำเดือน

ท่านักรบ (วีรภัทราสนะ)

nuklob

วิธีปฏิบัติ

1.ยืนในตาฑาสนะ

2.ยกแขนทั้งสองข้างเหนือศรีษะ เหยียดแขนจนสุดและประกบฝ่ามือเข้าหากัน

3.หายใจเข้าลึก  แยกขาไปด้านข้าง

4.หายใจออก หมุนตัวไปทางขวาพร้อมกับบิดเท้าขวาไปทางขวา 90 องศาและบิดเท้าซ้ายไปทางขวาเล็กน้อย  ย่อเข่าขวาลงจนต้นขาขวาขนานกับพื้นและหน้าแข้งขวาตั้งฉากกับพื้น  ต้นขาขวาทำมุมฉากกับน่อง แต่อย่าให้เข่าที่งอล้ำไปข้างหน้าเลยข้อเท้าคือให้เข่าอยู่ในแนวเดียวกับส้นเท้า

5.เหยียดขาซ้ายให้ตรงและรั้งเข่าตึง

6.ใบหน้า อก และเข่าขวา ควรชี้ไปทางเดียวกับเท้าขวา

7.ค้างอยู่ในท่วงท่า 20-30 วินาที โดยหายใจตามปกติ

8.จากนั้นสลับขา ทำตามในขั้นตอน4-6

9.หายใจออกพร้อมกลับสู่ตาฑาสนะ

หมายเหตุ

เนื่องจากท่ายืนทุกท่าเป็นท่าที่ต้องใช้กำลังโดยเฉพาะท่านี้ผู้ที่หัวใจไม่แข็งแรงจึงไม่ควรทำท่านี้ แม้แต่คนที่ค่อนข้างแข็งแรงก็ไม่ควรค้างอยุ่ในท่านี้นานเกินไป ควรฟังร่างกายตัวเอง เวลาค้างท่า ไม่ควรฝืนร่างกาย ไม่ควรกลั้นลมหายใจในขณะที่ฝึก

ประโยชน์

ท่านี้ทรวงอกจะขยายเต็มที่ จึงช่วยให้หายใจได้ลึก ลดความตึงที่ไหล่และหลัง ช่วยให้ข้อเท้าและเข่าแข็งแรง และลดการตึงที่คอ นอกจากนี้ยังช่วยลดไขมันบริเวณสะโพกด้วย.