เกี่ยวกับเรา

โยคะคือพลังอันยิ่งใหญ่ ฝึกกายใจให้แน่วแน่ไม่แปรผัน
ฝึกเช้าเย็นจะได้เห็นผลพลัน ร่างกายนั้นปราศจาคโรคภัย
สุขภาพกายจิตดีมีความสุข ผ่อนคลายทุกข์กังวลช่วยเราได้
ฝึกโยคะบรรเทาทุกข์ได้มากมาย หากทำได้จะสูงส่งจิตใจตน
ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ สุขภาพดีเลิศบังเกิดผล
ฝึกอาสนะตามความเหมาะสมแต่ละคน ต้องอดทนฝึกฝนต่อไปจะได้ดี
แต่งโดยคุณแม่เครือวัลย์ ประเสริฐศรี(ครูแอ๋ม)
                Aomyoga.net เป็นเว็บไซด์ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อเผยแพร่โยคะ การฝึกท่าโยคะอาสนะ ,การฝึกควบคุมลมหายใจปราณยามะ, การฝึกสมาธิ , หลักอายุรเวท และการนวดบำบัดต่างๆ เพื่อเป็นการนำโยคะเข้าไปเป็นส่วนหนึงในชีวิตประจำวัน เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน แนะนำสถานที่เรียนโยคะในต่างจังหวัด และในเขตกรุงเทพฯมหานคร และมีโปรแกรมการฝึกโยคะและท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย รวมทั้งจัดส่งครูโยคะที่มีคุณภาพสอนทั้งในและนอกสถานที่ ด้วยทีมงานครูโยคะที่มีประสบการณ์การสอนโยคะ และได้ผ่านการรับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียง