ครูแอ๋ม

kru-am

เครือวัลย์ ประเสริฐศรี
เกิด 28 มี.ค. พ.ศ.2500 อายุ 55 ปี ชื่อเล่น แอ๋ม ภูมิลำเนาเดิม จังหวัดอุบลราชธานี จบการศึกษาปริญญาตรี จากวิทยาลัยครูเพชรบุรี คณะคุรุศาสตร์บัณฑิต กรุงเทพฯ ครูแอ๋มได้เริ่มฝึกฝนฤาษีดัดตนและโยคะมานานหลายปีแล้ว เนื่องจากแต่ก่อนมีปัญหาสุขภาพหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นโรคความดันสูง มีไขมันในเส้นเลือดสูง และเจ็บบริเวณส้นเท้ามีอาการชา ตามแขนและขา เป็นระยะเวลา 3-4 ปี   จนกระทั่งครูแอ๋มได้เรียนโยคะจากลูกสาวครูอ้อม ซึ่งได้ถ่ายทอดวิชาโยคะที่ได้ร่ำเรียนมาจากอินเดียให้ และได้นำกลับไปฝึกฝนเองจนเกิดความชำนาญ และศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือ จนโยคะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิต ด้วยจิตใจที่มั่นคงและฝึกจนสามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยลงได้ อาการชาตามแขนและขาก็หายไป สุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆ จากแต่ก่อนเคยอ้วน หลังจากฝึกโยคะก็ทำให้น้ำหนักลดลง ครูแอ๋มมีความเชื่อว่าการตั้งใจฝึกโยคะทุกเช้า-ทุกเย็น จนเป็นกิจวัตรประจำวัน จะทำให้สุขภาพดีวัน ดีคืน การฝึกโยคะให้ประโยชน์ต่อร่างกายงามทั้งภายในและภายนอก ดั่งคำที่ว่า ” โยคะทำสุขภาพดี จิตแจ่มใส โรคภัยไม่เบียดเบียน ” นอกจากความรู้ด้านโยคะแล้ว ครููแอ๋มยังมีความรู้เรื่องการนวดไทย และได้ประยุกต์โยคะกับการนวดไทยเพื่อการบำบัดแบบผสมผสาน เพื่อบำบัดอาการปวดต่างๆ นอกจากนี้ครูแอ๋มเปิดสอนโยคะเพื่อสุขภาพ ที่บ้านอ้อมโยคะแอนด์สปา และเป็นวิทยากรเผยแพร่โยคะในสถานศึกษาและโรงเรียนต่างๆ

ประวัติการทำงาน
2554-2555  ผู้จัดการร้านบ้านอ้อมโยคะแอนด์สปาอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ
2549-2555  อาจารย์พิเศษโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตราชภัฎศรีสะเกษ
2535-2540  ครู กศน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ